Fruit Court

บุคคลทั่วไป
เด็ก สูงไม่เกิน 120 ซม.

฿490.00

**สำหรับโปรโมชั่น มา 6 จ่าย 5 สำหรับลูกค้าสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้รับสิทธิต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตอนรับบัตรเพื่อยืนยันสิทธิ หาก คุณลูกค้าที่มาใช้สิทธิไม่มีลูกค้าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมาด้วย ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการคิดราคาเต็ม

Категория: