สั่งได้ที่ โทร. 0-2656-3939 หรือ Line : @BaiyokeSkyHotel